Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту

Друк
Створено: П'ятниця, 17 березня 2017

Вид та назва регуляторного акту: рішення районної ради «Про внесення змін до Положень, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району, затверджених  рішенням районної ради №113-4/11 від 17.06.2011 року».

Назва виконавця заходів з відстеження: відділ по управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад селища та сіл району, з питань приватизації та захисту прав споживачів Глибоцької районної ради.

 

 

Цілі прийняття акту: приведення розміру мінімальної вартості місячної оренди 1м2 загальної площі нерухомого майна, а також плати за оренду глядацької зали, мобільної сцени та іншого обладнання Глибоцького РКБТД, до прийнятного, економічно обґрунтованого рівня; збільшення надходжень від надання в орендне користування нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна; здійснення районною радою повноважень щодо управління майном з метою забезпечення ефективного використання та контролю за надходженням платежів за оренду майна; врегулювання орендних відносин, впорядкування процедури використання і експлуатації об’єктів оренди виходячи із практичної необхідності та в межах чинного законодавства.

 

Строк виконання заходів з відстеження: з «07» по «17» березня 2017 року.

Тип відстеження: базове.

Методи одержання результатів відстеження: для відстеження результативності регуляторного акту використовуються статистичні методи відстеження та порівняння даних про кількість договорів оренди глядацької зали, мобільної сцени та іншого обладнання Глибоцького РКБТД, суму надходжень орендних платежів за останній поточний рік до прийняття даного регуляторного акту (за 2016 рік).

Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних: при базовому відстеженні результативності регуляторного акту використовувались дані, одержані в результаті узагальнення інформації про кількість договорів оренди глядацької зали, мобільної сцени та іншого обладнання Глибоцького РКБТД, суми щомісячних надходжень від оренди вказаного майна.

Кількісні та якісні показники результативності акта:

№ п/п

Найменування кількісних показників

За 2016 рік (базовий період)

1.

Кількість договорів оренди мобільної сцени та подіуму

4

2.

Середньомісячні надходження від оренди мобільної сцени та подіуму, грн.

975,0

3.

Кількість договорів глядацької зали

10

4.

Середньомісячні надходження від оренди глядацької зали

802,0

В подальшому, при проведенні повторного та періодичного відстежень, вказані вище кількісні показники будуть використані як базові для порівняння з отриманими результатами після набрання чинності даного регуляторного акта.  

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: введення в дію рішення районної ради «Про внесення змін до Положень, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району, затверджених  рішенням районної ради №113-4/11 від 17.06.2011 року», дасть можливість забезпечити прозорість порядку надання в оренду нерухомого майна з використанням мінімальної вартості місячної оренди 1м2 загальної площі, а також глядацької зали, мобільної сцени та іншого обладнання Глибоцького РКБТД, залучити додаткові кошти суб’єктів господарювання різних форм власності шляхом збільшення розміру орендної плати за оренду вищевказаних об’єктів,  враховуючи відповідні фактори, зменшити навантаження на районний бюджет щодо фінансування витрат на утримання балансоутримувачів майна, зберегти та покращити стан зазначеного майна.

Загалом, показники результативності регуляторного акту свідчать про існування потреби в реалізації тих цілей і завдань, які планується досягти після набрання чинності рішення районної ради «Про внесення змін до Положень, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району, затверджених  рішенням районної ради №113-4/11 від 17.06.2011 року».

 

 

 

Голова Глибоцької районної ради                                           П.В.Панчук

 

 

Виконавець:

начальник відділу по управлінню об’єктами

спільної власності територіальних громад

селища та сіл району, з питань приватизації

та захисту прав споживачів районної ради                                                         С.І.Єремеску