Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту

Друк
Створено: Понеділок, 12 вересня 2016

Вид та назва регуляторного акту: рішення районної ради «Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району».

Назва виконавця заходів з відстеження: відділ по управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад селища та сіл району, з питань приватизації та захисту прав споживачів Глибоцької районної ради.

 

 

Цілі прийняття акту:

а) визначення єдиного механізму передачі (обміну) майна, який полягає у окресленні пакету документів, необхідного для здійснення передачі майна, встановлення порядку формування та повноважень комісії з передачі майна;

б) виконання районною радою функцій щодо управління майном з метою забезпечення його ефективного використання, та, в разі необхідності, прийняття рішення про  його передачу;

в) врегулювання інших відносин, пов’язаних з передачею майна виходячи із практичної необхідності та в межах чинного законодавства.

 

 

Строк виконання заходів з відстеження: з «29» серпня по «09» вересня 2016 року.

Тип відстеження: базове.

Методи одержання результатів відстеження: для відстеження результативності регуляторного акту використовуються статистичні методи відстеження та порівняння даних про кількість об’єктів, що передані (обмінені), отриманий від таких операцій результат для населення району (розміщення  в них об’єктів соціально – культурної сфери, тощо).

 

Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних:

З метою виявлення в проекті регуляторного акта можливих недоліків та упущень, отримувались та аналізувались пропозиції відвідувачів офіційної сторінки Глибоцької районної ради в мережі Інтернет (http://gromady.cv.ua/gl/), на якій був розміщений проект рішення районної ради «Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району», проводились консультації з головами сільських рад, головами об’єднаних територіальних громад району, працівниками органів місцевого самоврядування району, тощо.

 На основі статистичних даних відстежувались кількість об’єктів, що передані (обмінені), отриманий від таких операцій результат для населення району (розміщення  в них об’єктів соціально – культурної сфери, тощо).

Кількісні та якісні показники результативності акта:

Результативність акта протягом періоду відстеження визначається кількість об’єктів, що передані (обмінені), отриманий від таких операцій результат для населення району (розміщення  в них об’єктів соціально – культурної сфери, тощо).

Стосовно якісних показників, то варто зупинитись на тому, що на даний час, до набрання чинності даного регуляторного акту, майно спільної власності територіальних громад селища та сіл району передавалось у відповідності до Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», абзаців 6-9 пункту 5 Положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району, затвердженого рішенням районної ради №12-16/13 від 22.02.2013 року.

З метою чіткої регламентації порядку передачі (обміну) вищевказаного майна, на виконання вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» є необхідним затвердити даний регуляторний акт, де чітко визначити умови та порядок передачі (обміну) майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: введення в дію рішення районної ради «Про затвердження Положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад  селища та сіл Глибоцького району» дасть можливість підвищити рівень ефективності використання майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району; чітко визначити правовідносини під час передачі (обміну) майна; спростити процедуру передачі (обміну) майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району за рахунок чіткої її регламентації; знизити кількість об’єктів нерухомості та рухомого майна, що обліковується на балансах підприємств, установ, організацій та не використовуються, внаслідок передачі їх тим територіальним громадам (суб’єктам господарювання), які готові їх використовувати;

 

Загалом, показники результативності регуляторного акту свідчать про існування потреби в реалізації тих цілей і завдань, які планується досягти після набрання чинності рішення районної ради «Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району».

Голова Глибоцької районної ради                                           П.В.Панчук

 

Виконавець:

начальник відділу по управлінню об’єктами

спільної власності територіальних громад

селища та сіл району, з питань приватизації

та захисту прав споживачів районної ради                                                         С.І.Єремеску