АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення районної ради «Про внесення змін до Положення про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району, затвердженого рішенням районної ради №113-4/1

Друк
Створено: Вівторок, 19 вересня 2017

Проект рішення «Про внесення змін до Положення про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району, затвердженого рішенням районної ради №113-4/11 від 17.06.2011 року» розроблено відповідно до ст.ст. 43, 60 та п.10 розділу 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 18-1 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», а також враховуючи необхідність врегулювання порядку проведення орендарями невід’ємних поліпшень нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району, переданого їм  в орендне користування, та способів відшкодування їм понесених при цьому витрат.

 

 

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.

На даний час порядок та умови надання в оренду індивідуально визначеного, нерухомого та іншого майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад селища та сіл району визначається Положеннями, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району, затверджених рішенням районної ради №113-4/11 від 17.06.2011 року (із врахуванням внесених змін і доповнень).

З метою визначення умов здійснення орендарями невід’ємних поліпшень нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району, переданого їм  в орендне користування, виникла необхідність внести відповідні зміни до Положення про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району, затвердженого рішенням районної ради №113-4/11 від 17.06.2011 року (надалі – Положення).

Проблему, яку піднято для розв’язання має вплив на районну раду, балансоутримувачів майна та суб’єктів господарювання різних форм власності.

Враховуючи коло суб’єктів підприємництва, які орендуються майно спільної власності територіальних громад селища та сіл району, а також і інших потенційних орендарів, які працюють на теренах району, частка суб’єктів малого підприємництва від загальної кількості суб’єктами господарювання на яких поширюється регулювання становить більше 95%.

Відповідно до законодавства, порядок надання в оренду майна та внесення до нього змін, встановлюється окремими нормативними актами органів місцевого самоврядування, тому визначена проблема тільки ринковими механізмами розв'язана бути не може.

Отже, проблема, яку пропонується розв’язати, має соціальне та економічне значення.

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект рішення є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання майнових відносин (оренди нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл району) між районною радою, балансоутримувачем майна та суб’єктами господарювання.

Цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

а) окреслення механізму здійснення суб’єктами господарювання різних форм власності невід’ємних поліпшень нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району, переданого їм  в орендне користування, та визначення способів відшкодування їм понесених при цьому витрат;

б) збереження та покращення технічного стану нерухомого майна, переданого в орендне користування;

в) здійснення районною радою повноважень щодо управління майном з метою забезпечення його ефективного використання;

г) врегулювання інших відносин, пов’язаних з передачею майна виходячи із практичної необхідності та в межах чинного законодавства.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Вирішення проблеми зазначеної у розділі 1 цього Аналізу, можливе лише шляхом нормативного закріплення порядку здійснення суб’єктами господарювання різних форм власності невід’ємних поліпшень нерухомого майна у відповідності із чинним законодавством, тобто шляхом затвердження даного проекту рішення. Інші альтернативні способи (механізми) є неефективними або недоцільними для досягнення поставленої мети та реалізації встановлених цілей.

Зокрема, вбачається за можливе визначити три альтернативні способи досягнення встановлених цілей, а саме:

1. Залишити все без змін та не вносити зміни до Положення;

2. Вдосконалити питання здійснення орендарями невід’ємних поліпшень нерухомого майна, шляхом затвердження окремого положення;

3. Вдосконалити регулювання питання здійснення суб’єктами господарювання різних форм власності невід’ємних поліпшень нерухомого майна у відповідності із чинним законодавством, шляхом внесення відповідних змін до Положення.

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

1. Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування, а саме, Глибоцької районної ради:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1. Залишити все без змін та не вносити зміни до Положення

- економія часу та затрат трудових ресурсів на підготовку регуляторного акту;

- економія коштів на розміщення регуляторного акту в друкованих ЗМІ та на офіційному сайті районної ради в мережі Інтернет;

 

- необхідність нормативного врегулювання порядку здійснення орендарями невід’ємних поліпшень нерухомого майна та визначення способів відшкодування їм понесених при цьому витрат;

- можуть виникнути спірні питання, непорозуміння та суперечності;

- створюється можливість виникнення корупційних діянь при наданні в оренду нерухомого майна та проведення його поліпшень;

- залишається низьким рівень зацікавленості суб’єктів господарювання об’єктами оренди спільної власності районної ради через відсутність чіткого порядку проведення його поліпшень та відшкодування витрат на проведення вказаних робіт; 

2. Вдосконалити питання здійснення орендарями невід’ємних поліпшень нерухомого майна, шляхом затвердження окремого положення

- нормативне врегулювання порядку здійснення орендарями невід’ємних поліпшень нерухомого майна та визначення способів відшкодування їм понесених при цьому витрат;

- питання, що розглядається нерозривно пов’язане з орендою нерухомого майна, що, в свою чергу, регулюється Положеннями, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району, затверджених рішенням районної ради №113-4/11 від 17.06.2011 року. Зазначене призведе до прийняття великої кількості окремих рішень, які стосуються однієї сфери взаємовідносин, що, в подальшому ускладнить їх застосування на практиці;

- можуть виникнути спірні питання, непорозуміння та суперечності;

- додаткові затрати часових та трудових ресурсів при застосуванні окремих нормативних актів з одних і тих же питань;

- витрачання додаткових коштів на розміщення регуляторного акту в друкованих ЗМІ та на офіційній сторінці районної ради в мережі Інтернет;

3. Вдосконалити регулювання питання здійснення суб’єктами господарювання різних форм власності невід’ємних поліпшень нерухомого майна у відповідності із чинним законодавством, шляхом внесення відповідних змін до Положення

- нормативне врегулювання порядку здійснення орендарями невід’ємних поліпшень нерухомого майна та визначення способів відшкодування їм понесених при цьому витрат;

- встановлення чіткого алгоритму дій для посадових осіб органу місцевого самоврядування в разі проведення орендарем невід’ємних поліпшень нерухомого майна;

- затрати часових та трудових ресурсів при розробці проекту рішення;

- витрачання додаткових коштів на розміщення регуляторного акту в друкованих ЗМІ та на офіційній сторінці районної ради в мережі Інтернет;

 

 

 

 

2. Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1. Залишити все без змін та не вносити зміни до Положення

- відсутність негативної суспільної думки через прийняття чергового, не всім зрозумілого, рішення органу місцевого самоврядування;

 

- відсутні передумови зменшення вартості товарів (послуг), які реалізуються (надаються) населенню суб’єктами господарювання, що орендують нерухомі приміщення спільної власності районної ради внаслідок відсутності механізму відшкодування їм витрат на проведення поліпшень майна;

2. Вдосконалити питання здійснення орендарями невід’ємних поліпшень нерухомого майна, шляхом затвердження окремого положення

- виникнуть передумови зменшення вартості товарів (послуг), які реалізуються (надаються) населенню суб’єктами господарювання, що орендують нерухомі приміщення спільної власності районної ради внаслідок врегулювання питання відшкодування їм витрат на проведення поліпшень майна;

- покращення умов праці тих громадян, які працюють в орендованих приміщеннях;

- підвищення рівня обслуговування населення через покращення торгових залів, інших приміщень, які орендуються з числа будівель спільної власності районної ради; 

- можливість появи негативної суспільної думки через прийняття чергового, не всім зрозумілого, рішення органу місцевого самоврядування;

 

3. Вдосконалити регулювання питання здійснення суб’єктами господарювання різних форм власності невід’ємних поліпшень нерухомого майна у відповідності із чинним законодавством, шляхом внесення відповідних змін до Положення

- виникнуть передумови зменшення вартості товарів (послуг), які реалізуються (надаються) населенню суб’єктами господарювання, що орендують нерухомі приміщення спільної власності районної ради внаслідок врегулювання питання відшкодування їм витрат на проведення поліпшень майна;

- покращення умов праці тих громадян, які працюють в орендованих приміщеннях;

- підвищення рівня обслуговування населення через покращення торгових залів, інших приміщень, які орендуються з числа будівель спільної власності районної ради; 

- можливість появи негативної суспільної думки через прийняття чергового, не всім зрозумілого, рішення органу місцевого самоврядування;

 

 

3. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання (суб’єктів малого підприємництва):

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1. Залишити все без змін та не вносити зміни до Положення

Відсутні

- відсутність нормативного акту з даного питання стримує суб’єктів господарювання проводити поліпшення нерухомого майна через неврегульованість порядку проведення даних робіт та невизначеність способів відшкодування понесених на це витрат;

2. Вдосконалити питання здійснення орендарями невід’ємних поліпшень нерухомого майна, шляхом затвердження окремого положення

- поява стимулів проводити поліпшення нерухомого майна через врегулювання порядку проведення даних робіт та окреслення способів відшкодування понесених на це витрат;

- підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання у зв’язку із зменшенням собівартості надання послуг (реалізації товарів, тощо);

Відсутні

3. Вдосконалити регулювання питання здійснення суб’єктами господарювання різних форм власності невід’ємних поліпшень нерухомого майна у відповідності із чинним законодавством, шляхом внесення відповідних змін до Положення

- поява стимулів проводити поліпшення нерухомого майна через врегулювання порядку проведення даних робіт та окреслення способів відшкодування понесених на це витрат;

- підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання у зв’язку із зменшенням собівартості надання послуг (реалізації товарів, тощо);

Відсутні

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1. Залишити все без змін та не вносити зміни до Положення

1

Не буде встановлено механізму здійснення суб’єктами господарювання різних форм власності невід’ємних поліпшень нерухомого майна, переданого їм  в орендне користування, а також способи відшкодування їм понесених при цьому витрат;

Відсутність можливості здійснювати органом місцевого самоврядування (районною радою) повноваження щодо управління майном з метою забезпечення його ефективного використання.

Тобто, проблема продовжує існувати.

2. Вдосконалити питання здійснення орендарями невід’ємних поліпшень нерухомого майна, шляхом затвердження окремого положення

3

Буде окреслено механізм здійснення суб’єктами господарювання різних форм власності невід’ємних поліпшень нерухомого майна, переданого їм  в орендне користування, а також способи відшкодування їм понесених при цьому витрат;

Отримання можливості здійснювати органом місцевого самоврядування (районною радою) повноваження щодо управління майном. Проте, через прийняття окремих рішень з питань, які належать до однієї сфери взаємовідносин, виконання районною радою

визначених законодавством функцій значно ускладниться та може призвести до виникнення спірних питань, непорозумінь та суперечностей.

Тобто, усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть.

3. Вдосконалити регулювання питання здійснення суб’єктами господарювання різних форм власності невід’ємних поліпшень нерухомого майна у відповідності із чинним законодавством, шляхом внесення відповідних змін до Положення

4

Буде окреслено механізм здійснення суб’єктами господарювання різних форм власності невід’ємних поліпшень нерухомого майна, переданого їм  в орендне користування, а також способи відшкодування їм понесених при цьому витрат;

Отримання можливості здійснювати органом місцевого самоврядування (районною радою) повноваження щодо управління майном з метою забезпечення його ефективного використання. Тобто, проблема більше існувати не буде.

 

Результати здійснення рейтингової оцінки кожного з альтернативних способів досягнення цілей, показують, що третій спосіб є найрезультативнішим та дозволить привести законодавче регулювання в зазначеній галузі до практичних потреб органів місцевого самоврядування, громадян та суб'єктів господарювання.

Таким чином, третій спосіб, а саме прийняття запропонованого проекту рішення про внесення відповідних змін до Положення – є найкращим прийнятним способом досягнення встановленої мети.

 

5. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

Рішенням, у разі його прийняття, буде передбачено:

- порядок здійснення суб’єктами господарювання різних форм власності невід’ємних поліпшень нерухомого майна у відповідності із чинним законодавством;

- визначення умов відшкодування орендарям понесених при здійсненні невід’ємних поліпшень витрат.

Для реалізації проекту рішення необхідно задіяти наступні ресурси:

1. Інформаційні – довести до відома балансоутримувачів майна - підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання про внесення змін до Положення шляхом опублікування проекту рішення на офіційній сторінці районної ради в мережі Інтернет та районній газеті «Новий день».

2. Організаційні – відділом по управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад селища та сіл району, з питань приватизації та захисту прав споживачів районної ради, керівництвом балансоутримувачів майна здійснювати організаційні заходи, передбачені Положеннями, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району, затверджених  рішенням районної ради №113-4/11 від 17.06.2011 року (з врахуванням внесених змін і доповнень).

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Враховуючи, що питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, в даному розділі буде здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (Тест малого підприємництва додається).

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Обмеження щодо строку дії регуляторного акту немає, що дасть змогу розв’язати проблеми та досягти цілі державного регулювання. Зміни та доповнення до нього прийматимуться на підставі здійснення відстежень його результативності із врахуванням внесених до чинного законодавства змін.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показниками результативності запровадженого рішення є:

- збільшення випадків проведення орендарями як від’ємних так і невід’ємних поліпшень орендованого майна до кількості 1-2 протягом календарного року;

- залучення додаткових коштів суб’єктів господарювання шляхом чіткого окреслення умов проведення орендарями невід’ємних поліпшень нерухомого майна та способів відшкодування їм понесених при цьому витрат в сумі не менше 5-10 тис.грн. щорічно;

- підвищення рівня ефективності використання та збереження майна.

 

9. Визначення заходів відстеження результативності акта.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватись відділом по управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад селища та сіл району, з питань приватизації та захисту прав споживачів районної ради за результатами аналізу статистичної інформації у строки, визначені чинним законодавством.

 

 

Начальник відділу по управлінню

об’єктами спільної власності

територіальних громад селища

та сіл району, з питань приватизації

та захисту прав споживачів                                                           С.І.Єремеску

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 
до Аналізу регуляторного впливу

проекту рішення районної ради «Про внесення змін до Положення про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району, затвердженого рішенням районної ради №113-4/11 від 17.06.2011 року»

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період протягом квітня – червня 2017 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Пряма публічна консультація (робоча зустріч)

1

Учасник консультації (підприємець, яким  орендується майно спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району) згоден покращити орендоване майно, проте понесені витрати повинні бути відшкодовані йому в рахунок орендної плати.

2

Пряма публічна консультація (робоча зустріч)

2

Учасники консультацій (підприємці) висловили бажання орендувати об’єкти спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району за умови відшкодування їм проведених невід’ємних поліпшень майна, яке потребує ремонту.

3

Пряма публічна консультація (робоча зустріч)

1

Учасник консультації (орендар майна спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району) хотів би покращити нежитлове приміщення, яке ним орендується проте відсутні вільні обігові кошти.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 20 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 7 (одиниць) та мікропідприємництва 13 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 95 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

 -

 -

 -

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

 -

 -

 -

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

 -

 -

 -

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

 -

 -

 -

5

Інші процедури (уточнити)

 -

 -

 -

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 -

Х

 -

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 -

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

 -

Х

 -

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання (отримання працівником суб’єкта господарювання, який орендує майно,  інформації про регуляторний акт із мережі Інтернет чи інших друкованих ЗМІ)

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

36,0 грн.

 

 

2 год. х 18 грн.      ( 3200 грн./22 дні/ 8 год.) х 1 процедуру

 -

72,0 грн.

 

 

2 (орієнтовна кількість проведення процедур протягом 5 років) х 36,0 грн.

10

Процедури організації виконання вимог регулювання (вивчення питання працівником орендаря можливості та доцільності проведення ремонту орендованих приміщень, та, при прийнятті позитивного рішення, підготовка відповідних звернень до балансоутримувачів та органу місцевого самоврядування, уповноваженого здійснювати функції з управління майном)

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

180,0 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 год. х 18 грн.      ( 3200 грн./22 дні/ 8 год.) х 2 процедури

 

360,0 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (орієнтовна кількість проведення процедур протягом 5 років) х 180,0 грн. 

11

Процедури офіційного звітування (організація проведення поліпшень орендованих приміщень, надання інформації балансоутримувачу  та органу місцевого самоврядування, уповноваженого здійснювати функції з управління майном про обсяг робі та, їх вартість, яка підлягає відшкодуванню)

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

504,0 грн.

 

 

 

 

 

 

5 год. (визначення обсягу робіт, їх вартості) + 5 год. (пошук виконавців робіт) + 2 год. (підготовка звернення з підтверджуючими документами про відшкодування виконаних робіт) + 2 год. (уточнення та корегування даних) х 18 грн.      ( 3200 грн./22 дні/ 8 год.) х 2 чол. (кількість залучених працівників орендаря)

 

 

1008,0 грн.

 

 

 

 

 

 

2 (орієнтовна кількість проведення таких процедур протягом 5 років) х 504,0 грн.

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок (перевірка працівниками балансоутримувача  та органу місцевого самоврядування, уповноваженого здійснювати функції з управління майном фактичного обсягу виконаних невід’ємних поліпшень орендованого майна)

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

36,0 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 год. (час на забезпечення процесу перевірки) х 18 грн.      ( 3200 грн./22 дні/ 8 год.) х 1 (кількість перевірок)

 

 

 

72,0 грн.

 

 

 

 

 

 

2 (орієнтовна кількість проведення таких процедур протягом 5 років) х 36,0 грн.

 

13

Інші процедури (уточнити)

 

 

 

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

756,0

Х

1512,0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні (виявили бажання) виконати вимоги регулювання, одиниць

5

 

20

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

3780,0

Х

30240,0

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Глибоцька районна рада
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

3 год.

20,0 грн.

(3500 грн./ 22 дні/ 8 год.)

1

2

120,0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

2 год.

20,0 грн.

(3500 грн./ 22 дні/ 8 год.)

1

2

80,0

камеральні

1 год.

20,0 грн.

(3500 грн./ 22 дні/ 8 год.)

1

2

40,0

виїзні

1 год.

20,0 грн.

(3500 грн./ 22 дні/ 8 год.)

1

2

40,0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

 

 

 

 

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

 

 

 

 

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

 

 

 

 

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

1 год.

20,0 грн.

(3500 грн./ 22 дні/ 8 год.)

1

2

40,0

7. Інші адміністративні процедури, а саме:

-

-

-

-

-

7.1.  На підставі звернення орендаря підготовка окремого проекту рішення про погодження здійснення ним невід’ємних поліпшень

2 год.

20,0 грн.

(3500 грн./ 22 дні/ 8 год.)

1

2

80,0

7.2. Розміщення проекту рішення на офіційному сайті районної ради в мережі Інтернет  на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

1 год.

18,0 грн.

(3200 грн./22 дні/ 8 год.)

1

2

36,0

7.3. Винесення проекту рішення на розгляд постійних комісій та сесії районної ради

3 год.

36,0 грн.

(3200 грн./22 дні/ 8 год.) х 2 (кількість працівників)

 

1

2

216,0

7.4. Оприлюднення прийнятого рішення на офіційному сайті районної ради в мережі Інтернет

1 год.

18,0 грн.

(3200 грн./22 дні/ 8 год.)

1

2

36,0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

608,0

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

3040,0

__________ 
   * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

Якщо державне регулювання передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу), необхідно визначити повний запланований річний бюджет нового органу (структурного підрозділу)  --- х 5 років =  ------ гривень.

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять  років, гривень

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

________

 -

 -

 -

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 -

 -

 -

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

дані рядка 8 пункту 3 цього додатка

-

дані рядка 8 пункту 3 цього додатка

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

3780,0

дані рядка 16 пункту 3 цього додатка

30240,0

дані рядка 16 пункту 3 цього додатка

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

3780,0

сума рядків 1 та 2 цієї таблиці

30240,0

сума рядків 1 та 2 цієї таблиці

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

608,0

дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва” цього додатка

3040,0

дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва” цього додатка

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

4388,0

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

33280,0

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб’єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) (опис та викладення уточнених норм регулювання):

________________________ ---------_________________________________________

________________________ ---------_________________________________________

На основі запропонованих компенсаторів для суб’єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка.

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання 
за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

4388,0

33280,0

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

 -

 -

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

4388,0

33280,0

{Методику доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 1151 від 16.12.2015}

 

 

Copyright 2016 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення районної ради «Про внесення змін до Положення про порядок та умови оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району, затвердженого рішенням районної ради №113-4/1.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free