Аналіз регуляторного впливу проекту рішення районної ради «Про внесення змін до Положень, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району, затверджених рішенням районної ради №113-

Друк
Створено: Понеділок, 27 лютого 2017

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення районної ради «Про внесення змін до Положень, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району, затверджених  рішенням районної ради №113-4/11 від 17.06.2011 року»

 

Проект рішення «Про внесення змін до Положень, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району, затверджених  рішенням районної ради №113-4/11 від 17.06.2011 року» розроблено відповідно до листа директора Глибоцького районного комунального будинку творчості та дозвілля від 17.01.2017 року №1, а також враховуючи необхідність приведення мінімальної вартості місячної оренди 1м2 загальної площі нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району, а також плати за надання в оренду глядацької зали, мобільної сцени та іншого обладнання, що закріплені за Глибоцьким районним комунальним будинком творчості та дозвілля (надалі - Глибоцький РКБТД) до економічно обґрунтованого рівня.

 

 

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.

На даний час порядок та умови надання в оренду індивідуально визначеного, нерухомого та іншого майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад селища та сіл району визначається Положеннями, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району, затверджених рішенням районної ради №113-4/11 від 17.06.2011 року (із врахуванням внесених змін і доповнень).

З метою зростання ефективності використання нерухомого майна, глядацької зали, мобільної сцени та іншого обладнання Глибоцького РКБТД, а також внаслідок збільшення опосередкованої вартості спорудження житла, зростання розміру мінімальної заробітної плати, інших складових витрат, з яких формується собівартість надання в оренду даного майна,виникла необхідність у збільшенні мінімальної вартості місячної оренди 1м2 загальної площі нерухомого майна та вартості оренди глядацької зали, мобільної сцени та іншого обладнання, зокрема підсилюючої апаратури при наданні їх в тимчасове користування шляхом внесення відповідних змін до Положень, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району, затверджених  рішенням районної ради №113-4/11 від 17.06.2011 року (з врахуванням внесених змін і доповнень).

Відповідно до законодавства, порядок надання в оренду майна та внесення до нього змін, встановлюється окремими нормативними актами органів місцевого самоврядування, тому визначена проблема тільки ринковими механізмами розв'язана бути не може.

Отже, проблема, яку пропонується розв’язати, має соціальне та економічне значення.

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект рішення є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання майнових відносин (оренди нерухомого майна, глядацької зали, мобільної сцени та іншого обладнання Глибоцького РКБТД, які належать до об’єктів спільної власності територіальних громад селища та сіл району) між районною радою, балансоутримувачем майна та суб’єктами господарювання.

Цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

а) приведення розміру мінімальної вартості місячної оренди 1м2 загальної площі нерухомого майна, а також плати за оренду глядацької зали, мобільної сцени та іншого обладнання Глибоцького РКБТД, до прийнятного, економічно обґрунтованого рівня;

б) збільшення надходжень від надання в орендне користування нерухомого  та іншого індивідуально визначеного майна;

               в) здійснення районною радою повноважень щодо управління майном з метою забезпечення ефективного використання та контролю за надходженням платежів за оренду майна;

 

3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, можливе лише шляхом внесення змін до Положень, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району, затверджених  рішенням районної ради №113-4/11 від 17.06.2011 року (з врахуванням внесених змін і доповнень), тобто шляхом затвердження даного проекту рішення. Інші альтернативні способи (механізми) є неефективними або недоцільними для досягнення поставленої мети та реалізації встановлених цілей.

 

4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

Рішенням, у разі його прийняття, буде передбачено:

- встановлення обґрунтованої мінімальної вартості місячної оренди 1м2 загальної площі нерухомого майна,а також орендної плати за надання в орендне користування суб’єктам господарювання різних форм власності глядацької зали, мобільної сцени та іншого обладнання Глибоцького РКБТД для проведення відповідних заходів та мироприємств.

Для реалізації проекту рішення необхідно задіяти наступні ресурси:

1. Інформаційні – довести до відома балансоутримувачів майна - підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання про внесення змін до Положень, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району, затверджених  рішенням районної ради №113-4/11 від 17.06.2011 року шляхом опублікування проекту рішення на офіційній сторінці районної ради в мережі Інтернет та районній газеті «Новий день».

2. Організаційні – відділом по управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад селища та сіл району, з питань приватизації та захисту прав споживачів районної ради, керівництвом балансоутримувачів майна здійснювати організаційні заходи, передбачені Положеннями, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району, затверджених  рішенням районної ради №113-4/11 від 17.06.2011 року (з врахуванням внесених змін і доповнень)

 

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття проекту рішення.

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість врегулювати відносини між районною радою, балансоутримувачем майна та суб’єктам господарювання різних форм власності, що виникають при передачі в оренду нерухомого та індивідуально визначеного майна.

Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде встановлення прийнятних умов надання в орендне користування нерухомого майна, а також глядацької зали, мобільної сцени та іншого обладнання Глибоцького РКБТД суб’єктам господарювання різних форм власності, які виявлять бажання орендувати вищевказане майно у межах чинного законодавства.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з районного та інших місцевих бюджетів. Для виконання вимог запропонованого проекту рішення достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів. Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди балансоутримувачам майна, суб’єктам господарювання.

Запровадження положень зазначеного проекту рішення забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення.

Прийняття даного рішення і практичне впровадження закріплених у ньому норм дозволить:

- забезпечити прозорість порядку надання в оренду нерухомого майна з використанням мінімальної місячної оренди 1м2 загальної площі, а також глядацької зали, мобільної сцени та іншого обладнання Глибоцького РКБТД;

- залучити додаткові кошти суб’єктів господарювання різних форм власності шляхом збільшення розміру орендної плати за оренду вищевказаних об’єктів,  враховуючи відповідні фактори;

- зменшити навантаження на районний бюджет щодо фінансування витрат на утримання балансоутримувачів майна;

- зберегти та покращити стан зазначеного майна.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Обмеження щодо строку дії регуляторного акту немає, що дасть змогу розв’язати проблеми та досягти цілі державного регулювання. Зміни та доповнення до нього прийматимуться на підставі здійснення відстежень його результативності із врахуванням внесених до чинного законодавства змін.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показниками результативності запровадженого рішення є:

- збільшення кількості укладених договорів оренди майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району;

- залучення додаткових коштів суб’єктів господарювання шляхом збільшення розміру мінімальної місячної оренди 1м2 загальної площі нерухомого майна, а також орендної плати за користування глядацькою залою, мобільною сценою та іншим обладнанням Глибоцького РКБТД;

- зменшення розміру витрат районного бюджет на утримання вищезазначеного майна, що належить до спільної власності територіальних громад селища та сіл району;

- збільшення доходів районного бюджету від оренди нерухомого майна,  глядацької зали, мобільної сцени та іншого обладнання Глибоцького РКБТД внаслідок приведення плати за їх використання на умовах оренди до економічно обґрунтованого рівня, враховуючи при цьому ряд відповідних факторів.

 

9. Визначення заходів відстеження результативності акта.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватись відділом по управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад селища та сіл району, з питань приватизації та захисту прав споживачів районної ради за результатами аналізу статистичної інформації.

 

Начальник відділу по управлінню

об’єктами спільної власності

територіальних громад селища

та сіл району, з питань приватизації

та захисту прав споживачів                                                          С.І.Єремеску

 

Copyright 2016 Аналіз регуляторного впливу проекту рішення районної ради «Про внесення змін до Положень, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району, затверджених рішенням районної ради №113-.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free