АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення районної ради «Про внесення змін до Положень, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району, затверджених рішенням районної ради №113-

Друк
Створено: Середа, 11 травня 2016

Проект рішення «Про внесення змін до Положень, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району, затверджених  рішенням районної ради №113-4/11 від 17.06.2011 року» розроблено відповідно до листа Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Глибоцькому районі від 02.02.2016 року №01-11/17, з метою забезпечення збереження та ефективності використанням майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району, а також враховуючи практичну необхідність внесення змін до Положень, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна, затверджених рішенням районної ради №113-4/11 від 17.06.2011 року.

 

 

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.

На даний час порядок та умови надання в оренду індивідуально визначеного, нерухомого та іншого майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад селища та сіл району (надалі – майно) визначається Положеннями, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна, затверджених рішенням районної ради №113-4/11 від 17.06.2011 року (із врахуванням внесених змін і доповнень).

З метою збереження та ефективного використання майна, а також отримання можливості надання органам Фонду соціального страхування України в орендне користування майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району на умовах визначених законодавством, виникла необхідність у внесенні ряду змін до Положень, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна.

Відповідно до законодавства, порядок надання в оренду майна та внесення до нього змін, встановлюється окремими нормативними актами органів місцевого самоврядування, тому визначена проблема тільки ринковими механізмами розв'язана бути не може.

Отже, проблема, яку пропонується розв’язати, має соціальне та економічне значення.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект рішення є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання майнових відносин (надання в оренду майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району органам Фонду соціального страхування України) між районною радою, балансоутримувачами майна та суб’єктами господарювання (підприємствами, установами, організаціями).

Цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

а) збереження та ефективне використання майна підприємствами, установами та організаціями, на балансоутриманні яких воно перебуває;

б) чітке окреслення порядку надання в оренду майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району органам Фонду соціального страхування України;

в) врегулювання інших орендних відносин, впорядкування процедури використання і експлуатації об’єктів оренди виходячи із практичної необхідності та в межах чинного законодавства.

 3. Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього Аналізу, можливе лише шляхом нормативного закріплення порядку надання в оренду майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району органам Фонду соціального страхування України, за допомогою внесення змін до Положень, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл Глибоцького району, затверджених рішенням районної ради №113-4/11 від 17.06.2011 року, тобто шляхом затвердження даного проекту рішення. Інші альтернативні способи (механізми) є неефективними або недоцільними для досягнення поставленої мети та реалізації встановлених цілей.

 4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

Рішенням, у разі його прийняття, буде передбачено:

-  умови надання в оренду майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району органам Фонду соціального страхування України.

Для реалізації проекту рішення необхідно задіяти наступні ресурси:

1. Інформаційні – довести до відома балансоутримувачів майна, відповідних підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання про внесення змін до Положень, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна  шляхом опублікування проекту рішення на офіційній сторінці районної ради в мережі Інтернет.

2. Організаційні – балансоутримувачам майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району спільно з відділом по управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад селища та сіл району, з питань приватизації та захисту прав споживачів здійснювати організаційні заходи, передбачені Положеннями, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна, зокрема в частині забезпечення збереження та ефективності використання майна при його експлуатації та наданні в орендне користування стороннім юридичним та фізичним особам.

 5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття проекту рішення.

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість чітко врегулювати відносини між районною радою, балансоутримувачами майна та суб’єктами господарювання (підприємствами, установами, організаціями), що виникають при експлуатації та передачі в оренду об'єктів спільної власності територіальних громад селища та сіл району.

Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде підвищення рівня ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району, укладення нових договорів оренди з органами Фонду соціального страхування України.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з районного та інших місцевих бюджетів. Для виконання вимог запропонованого проекту рішення достатньо наявної матеріально-технічної бази та людських ресурсів. Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди балансоутримувачам майна, суб’єктам господарювання.

Запровадження положень зазначеного проекту рішення забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення.

Прийняття даного рішення і практичне впровадження закріплених у ньому норм дозволить:

- підвищити рівень ефективності використання та збереження майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району;

- чітко визначити правовідносини під час надання в орендне користування майна органам Фонду соціального страхування України.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Обмеження щодо строку дії регуляторного акту немає, що дасть змогу розв’язати проблеми та досягти цілі державного регулювання. Зміни та доповнення до нього прийматимуться на підставі здійснення відстежень його результативності із врахуванням внесених до чинного законодавства змін.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показниками результативності запровадженого рішення є:

- подолання випадків використання сторонніми фізичними та юридичним особами майна без укладення договорів оренди та договорів на відшкодування комунальних послуг;

- зменшення або відсутність заборгованості по платежах за оренду майна та відшкодуванні орендарями комунальних послуг;

- завершення оформлення правовстановлюючих документів за усіма об’єктами нерухомості, а також на земельні ділянки під ними.

 9. Визначення заходів відстеження результативності акта.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних за результатами аналізу інформації про кількість діючих договорів оренди нежитлових приміщень, що перебувають у спільній власності територіальних громад району, укладених з органами Фонду соціального страхування України, розмір заборгованості по орендних платежах, відшкодування орендарями витрат на комунальні послуги, тощо.

Copyright 2016 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення районної ради «Про внесення змін до Положень, що регламентують питання орендних відносин нерухомого майна спільної власності територіальних громад селища та сіл району, затверджених рішенням районної ради №113-.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free