Підписано меморандум про налагодження партнерських відносин і співпраці між Глибоцькою районною радою Чернівецької області і Добропільською районною радою Донецької області

Друк
Створено: Понеділок, 19 лютого 2018

Меморандум про налагодження партнерських відносин і співпраці

між Глибоцькою районною радою Чернівецької області і Добропільською районною радою Донецької області

 

смт Глибока                                                                                      "16" лютого 2018 р.

 Глибоцька районна рада Чернівецької області (надалі іменується "Сторона 1") в особі голови районної ради Панчука Петра Володимировича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одного боку, та Добропільська районна рада Донецької області (надалі іменується "Сторона 2") в особі голови районної ради Бєлянкіної Тамари Миколаївни, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з другого боку, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона").

 Враховуючи принцип взаємоповаги, бажання встановити прямі контакти і зміцнити існуючі зв'язки між двома районами, а також зважаючи на великі можливості для співпраці в різних областях місцевого самоврядування на засадах добровільного партнерства, сторони Договору зобов'язуються укласти Меморандум про співпрацю, спрямовану на поглиблення відносин між адміністративними територіями у наступних напрямках:

 

§1

 1. Обмін позитивним досвідом у сфері вдосконалення структури та діяльності районної ради, її виконавчого апарату;

 2. Розширення безпосередніх контактів між громадянами обох територій;

 3. Вивчення історії, культурної спадщини, а також культурної, політичної і економічної особливостей через розробку спільних програм та обміну досвідом в галузі культури, мистецтва, спорту, економіки та громадської діяльності;

 4. Спільна підготовка та реалізація транскордонних проектів і програм.

§2

 Налагоджуючи партнерські відносини, сторони зобов'язуються:

 1. Створювати умови, необхідні для розвитку співпраці в усіх сферах життя;

 2. Ініціювати і активізувати контакти між школами, асоціаціями та організаціями;

 3. Організовувати культурні та спортивні обміни, сприяти налагодженню контактів між громадянами районів - партнерів;

 4. Ініціювати та підтримувати обмін делегацій неурядових організацій,  громадських груп, громадян у різних галузях соціально-економічного життя шляхом організації спільних заходів, подій і зустрічей, учасниками яких будуть жителі з обох регіонів;

 5. Спільно розробляти і реалізовувати проекти у сфері вирішення місцевих проблем та залучення коштів від Європейського союзу та інших міжнародних  донорських організацій.

§3

 Цей Меморандум укладається на термін дії VII скликання.

§4

 Детальні заходи Меморандуму про співпрацю на рік будуть погоджені в кожному окремому випадку в ході попередніх переговорів двох регіонів і викладені в формі додатку до Меморандуму.

§5

 Зміни та доповнення до цього Меморандуму, можуть бути подані за взаємною письмовою згодою сторін у вигляді протоколів, які становлять її невід'ємну частину.

§6

 Будь-які спори, які можуть виникнути в ході реалізації Меморандуму, вирішуються Сторонами в рамках взаємних консультацій і переговорів. 

§7

 Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання представниками Сторін, уповноваженими на укладення меморандуму про партнерство між районами.

§8

 Цей Меморандум складено у двох примірниках, по одному для кожної із сторін. Обидва тексти мають однакову юридичну силу.

 

         МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

СТОРОНА 1                                                  СТОРОНА 2

Чернівецька область,                                          Донецька область,

смт. Глибока                                                        м. Добропілля

вул. М. Грушевського, 2а                                   вул. Московська, 1

 

                                        ПІДПИСИ СТОРІН

За СТОРОНУ 1                                                   За СТОРОНУ 2

Голова Глибоцької районної ради Голова Добропільської районної ради                            

Панчук П.В. ____________________                      Бєлянкіна Т.М.  __________________                   

Copyright 2016 Підписано меморандум про налагодження партнерських відносин і співпраці між Глибоцькою районною радою Чернівецької області і Добропільською районною радою Донецької області.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free