Глибоцьке бюро правової допомоги надає роз’яснення щодо тлумачення «громадського місця» згідно законодавства України.

Друк
Створено: Четвер, 23 квітня 2020

Зважаючи на продовження дії карантинних обмежень в Україні  у зв'язку з поширенням COVID-19 та з метою правового інформування жителів району щодо необхідності носити засоби індивідуального захисту в громадських місцях, Глибоцьке бюро правової допомоги надає роз’яснення щодо тлумачення «громадського місця» згідно законодавства України.

Детальніше...

ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

Друк
Створено: Вівторок, 26 листопада 2019

В рамках правоосвітницької кампанії щодо протидії домашньому насильству відділом «Глибоцьке бюро правової допомоги» Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проводиться роз’яснювальна робота серед населення району про право на захист від домашнього насильства.

 Домашнє насильство - діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь. Розрізняють такі види насильства:


Економічне насильство - позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними; залишення без догляду чи піклування; перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації; заборона працювати, примушування до праці; заборона навчатися та інші правопорушення економічного характеру.

Психологічне насильство - словесні образи, погрози,  приниження; переслідування, залякування; навіювання почуття провини, невпевненості; заборона бачитися / спілкуватися із рідними чи близькими людьми тощо.

Сексуальне насильство – примус до статевого контакту, в тому числі з іншою особою; вчинення дій сексуального характеру в присутності дитини; примус до небажаних форм статевих контактів; інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості особи, у тому числі вчинені стосовно дитини або в її присутності.

Фізичне насильство - ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання; незаконне позбавлення волі;  нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості; залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, тощо.

 

 

Постраждала особа має право надієвий, ефективний та невідкладний захист в усіх випадках домашнього насильства, недопущення повторних випадків домашнього насильства.

Постраждала особа  відповідно до пункту 13 частини 1  статті 14 Закону України  «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 № 3460-VI  має право на  всі види правових послуг,  що охоплюється поняттям безоплатна вторинна правова, а саме: захист, здійснення представництва інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами та складення документів процесуального характеру.

Постраждала особа може звернутись  до правоохоронних органів і суду з метою притягнення кривдників до відповідальності, застосування до них спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству.

До спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству належать:

- терміновий заборонний припис стосовно кривдника;

- обмежувальний припис стосовно кривдника.

 

Терміновий заборонний припис стосовно кривдника - спеціальний захід протидії домашньому насильству, що вживається уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України як реагування на факт домашнього насильства та спрямований на негайне припинення домашнього насильства, усунення небезпеки для життя і здоров’я постраждалих осіб та недопущення продовження чи повторного вчинення такого насильства.

Терміновий заборонний припис виноситься за заявою постраждалої особи або за власною ініціативою працівником Національної поліції України за результатами оцінки ризиків строком до 10 діб.

       

 Обмежувальний припис стосовно кривдника - встановлений у судовому порядку захід тимчасового обмеження прав чи покладення обов’язків на особу, яка вчинила домашнє насильство, спрямований на забезпечення безпеки постраждалої особи.

Обмежувальний припис видається судом за місцем проживання (перебування) постраждалої особи, а якщо зазначена особа перебуває у закладі, що належить до загальних чи спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, - за місцезнаходженням цього закладу, на строк від одного до шести місяців, та за оцінкою ризиків може бути продовжений на такий самий термін.

З моменту надходження заяви про видачу обмежувального припису до суду, останній повинен розглянути справу не пізніше 72 годин.

 

Заходи що можуть міститись у обмежувальному приписі:

- заборона перебувати в місці спільного проживання (перебування) з постраждалою особою;

- усунення перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності або особистою приватною власністю постраждалої особи;

-  обмеження спілкування з постраждалою дитиною;

- заборона наближатися на визначену відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого відвідування постраждалою особою;

- заборона особисто і через третіх осіб розшукувати постраждалу особу, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею;

- заборона вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або контактувати з нею через інші засоби зв’язку особисто і через третіх осіб.

Детальніше...

Пенсія за віком

Друк
Створено: П'ятниця, 28 грудня 2018

Глибоцьке бюро правової допомоги

Друк
Створено: Вівторок, 26 листопада 2019

Ось уже протягом останніх трьох років на території району успішно продовжує свою роботу відділ «Глибоцьке бюро правової допомоги». Протягом вказаного періоду працівниками бюро надано безоплатну первинну правову допомогу 1116 мешканцям району,  в рамках надання безоплатної вторинної правової допомоги 273 клієнтам бюро надано допомогу у вирішенні питань у суді.

З метою залучення жителів району до отримання безоплатних правових послуг, інформуємо:

Право на безоплатну правову допомогу - гарантоване Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених ЗУ «Про безоплатну правову допомогу».

Безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та цим Законом мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:

1) захист від обвинувачення;

2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3) складення документів процесуального характеру.

Суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу визначені в статті 14 ЗУ «Про безоплатну правову допомогу».

Детальніше...

Інформація про діяльність Глибоцького бюро правової допомоги

Друк
Створено: Вівторок, 27 лютого 2018

Ось уже другий рік на території району продовжує свою роботу відділ «Глибоцьке бюро правової допомоги» Чернівецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Упродовж 2017 року до бюро правової допомоги звернулося 489 мешканців району, надано 425 консультацій, 64 громадян звернулися за отриманням безоплатної вторинної правової допомоги, а для 9 був призначений адвокат, 55  за наказами  місцевого центру видані доручення на працівників бюро для представлення їх інтересів у судах та інших органах, складення процесуальних документів тощо. 

Детальніше...

Copyright 2016 Виконавчий апарат.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free